Tidymodels opnieuw

Blog van Rebecca Barter onder de titel ‘Tidymodels: tidy machine learning in R’

analyse
Author

Rebecca Barter, bewerking Harrie Jonkman

Published

April 22, 2021

Tidymodels: een nette en consistente manier om met machine learning in R te werken

Tidyverse is misschien wel een van de grootste successen van R de laatste jaren. Het is een basispakket (een suite van pakketten) waarmee je heel veel statistiscche bewerkingen goed en betrekkelijk eenvoudig kunt uitvoeren. De laatste jaren is tidymodels ontwikkeld dat voor het modelleren van data het basispakket moet worden en het ontwikkelt zich vergelijkbaar de gereedschapskist van tidyverse maar dan op het gebied van machine learning.

Waarom tidymodels? Nou, het blijkt dat R een consistentieprobleem heeft. Omdat alles rondom machine learning door verschillende mensen is gemaakt, allemaal met verschillende principes, heeft alles een net iets andere interface gekregenen. Om de boel in lijn te houden is onderhand een frustrerende bezigheid. Enkele jaren geleden ontwikkelde Max Kuhn (nu bij RStudio in dienst) het caret R-pakket, dat is zo’n uniforme interface voor een groot aantal machine learning-modellen die er in R zijn. Het programma caret bestaat nog steeds, was in veel opzichten geweldig en is nog steeds goed te gebruiken. Maar in andere opzichten is het beperkt. Zo kan het vrij traag zijn, zelfs bij gebuik van data in bescheiden omvang.

caret was een geweldig uitgangspunt, dus RStudio heeft Max Kuhn ingehuurd om te werken aan een tidy versie van caret. Hij en veel anderen ontwikkelden de afgelopen jaren tidymodels.tidymodels is al een paar jaar in ontwikkeling en delen ervan waren al eerder uitgebracht. Die volledige versie is in het voorjaar van 2020 gepresenteerd en Barter schreef vlak daarvoor deze tutoriol. Ondertussen is het voldoende ontwikkeld als je het wil leren! Terwijl caret niet verder ontwikkeld wordt (je kunt caret blijven gebruiken en je bestaande caret-code werkt nog steeds, het pakket wordt alleen niet onderhouden), zal tidymodels het uiteindelijk overbodig maken.

Deze tutorial van Barter is gebaseerd op Alison Hill’s dia’s van Introduction to Machine Learning with the Tidyverse, die alle dia’s bevat voor de cursus die ze met Garrett Grolemund voor RStudio heeft voorbereid::conf(2020), en Edgar Ruiz’s Gentle introduction to tidymodels op de website van RStudio. In deze tutorial gaat zij ervan uit dat de gebruiker bepaalde basiskennis heeft, voornamelijk omgaan met dplyr (b.v. piping %>% en een functie zoals mutate()).

Wat is tidymodels?

Net als tidyverse, dat uit verschillende pakketten bestaat zoals ggplot2 en dplyr, zitten er ook in tidymodels enkele kernpakketten, zoals

 • rsample: voor het uit elkaar halen van een datasample (b.v. train/test of cross-validatie);

 • recipes: voor pre-procesfuncties;

 • parsnip: voor het specificeren van het model;

 • yardstick: voor het evalueren van van het model;

 • tune: voor het afstemmen van parameters;

 • workflow: om alles samen te brengen.

Net zoals je de hele suite aan pakketten van tidyverse kunt binnenhalen door library(tidyverse) in te tikken. tidymodels bestaat dus uit verschillende pakketten en soms zal ik hieronder individuele pakketten noemen.

Eerst maar eens de boel klaarzetten

Als je deze pakketten nog niet hebt geïnstalleerd, moet je dat wel eerst doen (slechts één keer) door install.packages("tidymodels") te gebruiken. Vervolgens laad je bepaalde bibliotheken: tidymodels en tidyverse.

# laad de relevante tidymodels pakketten
library(tidymodels)
Warning: package 'tidymodels' was built under R version 4.1.3
-- Attaching packages -------------------------------------- tidymodels 0.2.0 --
v broom    0.8.0   v recipes   0.2.0
v dials    1.0.0   v rsample   0.1.1
v dplyr    1.0.9   v tibble    3.1.7
v ggplot2   3.3.6   v tidyr    1.2.0
v infer    1.0.2   v tune     0.2.0
v modeldata  0.1.1   v workflows  0.2.6
v parsnip   1.0.0   v workflowsets 0.2.1
v purrr    0.3.4   v yardstick  1.0.0
Warning: package 'broom' was built under R version 4.1.3
Warning: package 'dials' was built under R version 4.1.3
Warning: package 'scales' was built under R version 4.1.3
Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.1.3
Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.1.3
Warning: package 'infer' was built under R version 4.1.3
Warning: package 'parsnip' was built under R version 4.1.3
Warning: package 'recipes' was built under R version 4.1.3
Warning: package 'tibble' was built under R version 4.1.3
Warning: package 'tidyr' was built under R version 4.1.3
Warning: package 'tune' was built under R version 4.1.3
Warning: package 'workflows' was built under R version 4.1.3
Warning: package 'workflowsets' was built under R version 4.1.3
Warning: package 'yardstick' was built under R version 4.1.3
-- Conflicts ----------------------------------------- tidymodels_conflicts() --
x purrr::discard() masks scales::discard()
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()   masks stats::lag()
x recipes::step() masks stats::step()
* Use suppressPackageStartupMessages() to eliminate package startup messages
library(tidyverse)
Warning: package 'tidyverse' was built under R version 4.1.3
-- Attaching packages --------------------------------------- tidyverse 1.3.1 --
v readr  2.1.2   v forcats 0.5.1
v stringr 1.4.1   
Warning: package 'readr' was built under R version 4.1.3
Warning: package 'stringr' was built under R version 4.1.3
-- Conflicts ------------------------------------------ tidyverse_conflicts() --
x readr::col_factor() masks scales::col_factor()
x purrr::discard()  masks scales::discard()
x dplyr::filter()   masks stats::filter()
x stringr::fixed()  masks recipes::fixed()
x dplyr::lag()    masks stats::lag()
x readr::spec()    masks yardstick::spec()
# laad de Pima Indians dataset van de mlbench dataset
library(mlbench)
data(PimaIndiansDiabetes)
#Wat zit erin
glimpse(PimaIndiansDiabetes)
Rows: 768
Columns: 9
$ pregnant <dbl> 6, 1, 8, 1, 0, 5, 3, 10, 2, 8, 4, 10, 10, 1, 5, 7, 0, 7, 1, 1~
$ glucose <dbl> 148, 85, 183, 89, 137, 116, 78, 115, 197, 125, 110, 168, 139,~
$ pressure <dbl> 72, 66, 64, 66, 40, 74, 50, 0, 70, 96, 92, 74, 80, 60, 72, 0,~
$ triceps <dbl> 35, 29, 0, 23, 35, 0, 32, 0, 45, 0, 0, 0, 0, 23, 19, 0, 47, 0~
$ insulin <dbl> 0, 0, 0, 94, 168, 0, 88, 0, 543, 0, 0, 0, 0, 846, 175, 0, 230~
$ mass   <dbl> 33.6, 26.6, 23.3, 28.1, 43.1, 25.6, 31.0, 35.3, 30.5, 0.0, 37~
$ pedigree <dbl> 0.627, 0.351, 0.672, 0.167, 2.288, 0.201, 0.248, 0.134, 0.158~
$ age   <dbl> 50, 31, 32, 21, 33, 30, 26, 29, 53, 54, 30, 34, 57, 59, 51, 3~
$ diabetes <fct> pos, neg, pos, neg, pos, neg, pos, neg, pos, pos, neg, pos, n~

We zullen gebruik maken van de Pima Indian Women’s diabetes-dataset dat informatie bevat over de diabetes status van 768 Pima Indian vrouwen(diabetes). In de dataset zitten daarnaast enkele predictoren zoals het aantal zwangerschappen (pregnant), concentratie glucose (glucose), diastolische bloeddruk (pressure), triceps huidplooidikte (triceps), 2 uur serum insuline (insuline), BMI (mass), diabetes stamboom functie (pedigree) en hun leeftijd (age). Voor het geval je het je afvraagt, de Pima Indianen zijn een groep indianen die leven in een gebied dat bestaat uit wat nu centraal en zuidelijk Arizona is. De korte naam “Pima” zou afkomstig zijn van een zinsnede die “ik weet het niet” betekent, die ze herhaaldelijk gebruikten in hun eerste ontmoetingen met Spaanse kolonisten. Wikipedia bedankt!

# Geef de dataset een kortere naam omdat we wat lui zijn
diabetes_orig <- PimaIndiansDiabetes
diabetes_orig
  pregnant glucose pressure triceps insulin mass pedigree age diabetes
1     6   148    72   35    0 33.6  0.627 50   pos
2     1   85    66   29    0 26.6  0.351 31   neg
3     8   183    64    0    0 23.3  0.672 32   pos
4     1   89    66   23   94 28.1  0.167 21   neg
5     0   137    40   35   168 43.1  2.288 33   pos
6     5   116    74    0    0 25.6  0.201 30   neg
7     3   78    50   32   88 31.0  0.248 26   pos
8     10   115    0    0    0 35.3  0.134 29   neg
9     2   197    70   45   543 30.5  0.158 53   pos
10     8   125    96    0    0 0.0  0.232 54   pos
11     4   110    92    0    0 37.6  0.191 30   neg
12    10   168    74    0    0 38.0  0.537 34   pos
13    10   139    80    0    0 27.1  1.441 57   neg
14     1   189    60   23   846 30.1  0.398 59   pos
15     5   166    72   19   175 25.8  0.587 51   pos
16     7   100    0    0    0 30.0  0.484 32   pos
17     0   118    84   47   230 45.8  0.551 31   pos
18     7   107    74    0    0 29.6  0.254 31   pos
19     1   103    30   38   83 43.3  0.183 33   neg
20     1   115    70   30   96 34.6  0.529 32   pos
21     3   126    88   41   235 39.3  0.704 27   neg
22     8   99    84    0    0 35.4  0.388 50   neg
23     7   196    90    0    0 39.8  0.451 41   pos
24     9   119    80   35    0 29.0  0.263 29   pos
25    11   143    94   33   146 36.6  0.254 51   pos
26    10   125    70   26   115 31.1  0.205 41   pos
27     7   147    76    0    0 39.4  0.257 43   pos
28     1   97    66   15   140 23.2  0.487 22   neg
29    13   145    82   19   110 22.2  0.245 57   neg
30     5   117    92    0    0 34.1  0.337 38   neg
31     5   109    75   26    0 36.0  0.546 60   neg
32     3   158    76   36   245 31.6  0.851 28   pos
33     3   88    58   11   54 24.8  0.267 22   neg
34     6   92    92    0    0 19.9  0.188 28   neg
35    10   122    78   31    0 27.6  0.512 45   neg
36     4   103    60   33   192 24.0  0.966 33   neg
37    11   138    76    0    0 33.2  0.420 35   neg
38     9   102    76   37    0 32.9  0.665 46   pos
39     2   90    68   42    0 38.2  0.503 27   pos
40     4   111    72   47   207 37.1  1.390 56   pos
41     3   180    64   25   70 34.0  0.271 26   neg
42     7   133    84    0    0 40.2  0.696 37   neg
43     7   106    92   18    0 22.7  0.235 48   neg
44     9   171   110   24   240 45.4  0.721 54   pos
45     7   159    64    0    0 27.4  0.294 40   neg
46     0   180    66   39    0 42.0  1.893 25   pos
47     1   146    56    0    0 29.7  0.564 29   neg
48     2   71    70   27    0 28.0  0.586 22   neg
49     7   103    66   32    0 39.1  0.344 31   pos
50     7   105    0    0    0 0.0  0.305 24   neg
51     1   103    80   11   82 19.4  0.491 22   neg
52     1   101    50   15   36 24.2  0.526 26   neg
53     5   88    66   21   23 24.4  0.342 30   neg
54     8   176    90   34   300 33.7  0.467 58   pos
55     7   150    66   42   342 34.7  0.718 42   neg
56     1   73    50   10    0 23.0  0.248 21   neg
57     7   187    68   39   304 37.7  0.254 41   pos
58     0   100    88   60   110 46.8  0.962 31   neg
59     0   146    82    0    0 40.5  1.781 44   neg
60     0   105    64   41   142 41.5  0.173 22   neg
61     2   84    0    0    0 0.0  0.304 21   neg
62     8   133    72    0    0 32.9  0.270 39   pos
63     5   44    62    0    0 25.0  0.587 36   neg
64     2   141    58   34   128 25.4  0.699 24   neg
65     7   114    66    0    0 32.8  0.258 42   pos
66     5   99    74   27    0 29.0  0.203 32   neg
67     0   109    88   30    0 32.5  0.855 38   pos
68     2   109    92    0    0 42.7  0.845 54   neg
69     1   95    66   13   38 19.6  0.334 25   neg
70     4   146    85   27   100 28.9  0.189 27   neg
71     2   100    66   20   90 32.9  0.867 28   pos
72     5   139    64   35   140 28.6  0.411 26   neg
73    13   126    90    0    0 43.4  0.583 42   pos
74     4   129    86   20   270 35.1  0.231 23   neg
75     1   79    75   30    0 32.0  0.396 22   neg
76     1    0    48   20    0 24.7  0.140 22   neg
77     7   62    78    0    0 32.6  0.391 41   neg
78     5   95    72   33    0 37.7  0.370 27   neg
79     0   131    0    0    0 43.2  0.270 26   pos
80     2   112    66   22    0 25.0  0.307 24   neg
81     3   113    44   13    0 22.4  0.140 22   neg
82     2   74    0    0    0 0.0  0.102 22   neg
83     7   83    78   26   71 29.3  0.767 36   neg
84     0   101    65   28    0 24.6  0.237 22   neg
85     5   137   108    0    0 48.8  0.227 37   pos
86     2   110    74   29   125 32.4  0.698 27   neg
87    13   106    72   54    0 36.6  0.178 45   neg
88     2   100    68   25   71 38.5  0.324 26   neg
89    15   136    70   32   110 37.1  0.153 43   pos
90     1   107    68   19    0 26.5  0.165 24   neg
91     1   80    55    0    0 19.1  0.258 21   neg
92     4   123    80   15   176 32.0  0.443 34   neg
93     7   81    78   40   48 46.7  0.261 42   neg
94     4   134    72    0    0 23.8  0.277 60   pos
95     2   142    82   18   64 24.7  0.761 21   neg
96     6   144    72   27   228 33.9  0.255 40   neg
97     2   92    62   28    0 31.6  0.130 24   neg
98     1   71    48   18   76 20.4  0.323 22   neg
99     6   93    50   30   64 28.7  0.356 23   neg
100    1   122    90   51   220 49.7  0.325 31   pos
101    1   163    72    0    0 39.0  1.222 33   pos
102    1   151    60    0    0 26.1  0.179 22   neg
103    0   125    96    0    0 22.5  0.262 21   neg
104    1   81    72   18   40 26.6  0.283 24   neg
105    2   85    65    0    0 39.6  0.930 27   neg
106    1   126    56   29   152 28.7  0.801 21   neg
107    1   96   122    0    0 22.4  0.207 27   neg
108    4   144    58   28   140 29.5  0.287 37   neg
109    3   83    58   31   18 34.3  0.336 25   neg
110    0   95    85   25   36 37.4  0.247 24   pos
111    3   171    72   33   135 33.3  0.199 24   pos
112    8   155    62   26   495 34.0  0.543 46   pos
113    1   89    76   34   37 31.2  0.192 23   neg
114    4   76    62    0    0 34.0  0.391 25   neg
115    7   160    54   32   175 30.5  0.588 39   pos
116    4   146    92    0    0 31.2  0.539 61   pos
117    5   124    74    0    0 34.0  0.220 38   pos
118    5   78    48    0    0 33.7  0.654 25   neg
119    4   97    60   23    0 28.2  0.443 22   neg
120    4   99    76   15   51 23.2  0.223 21   neg
121    0   162    76   56   100 53.2  0.759 25   pos
122    6   111    64   39    0 34.2  0.260 24   neg
123    2   107    74   30   100 33.6  0.404 23   neg
124    5   132    80    0    0 26.8  0.186 69   neg
125    0   113    76    0    0 33.3  0.278 23   pos
126    1   88    30   42   99 55.0  0.496 26   pos
127    3   120    70   30   135 42.9  0.452 30   neg
128    1   118    58   36   94 33.3  0.261 23   neg
129    1   117    88   24   145 34.5  0.403 40   pos
130    0   105    84    0    0 27.9  0.741 62   pos
131    4   173    70   14   168 29.7  0.361 33   pos
132    9   122    56    0    0 33.3  1.114 33   pos
133    3   170    64   37   225 34.5  0.356 30   pos
134    8   84    74   31    0 38.3  0.457 39   neg
135    2   96    68   13   49 21.1  0.647 26   neg
136    2   125    60   20   140 33.8  0.088 31   neg
137    0   100    70   26   50 30.8  0.597 21   neg
138    0   93    60   25   92 28.7  0.532 22   neg
139    0   129    80    0    0 31.2  0.703 29   neg
140    5   105    72   29   325 36.9  0.159 28   neg
141    3   128    78    0    0 21.1  0.268 55   neg
142    5   106    82   30    0 39.5  0.286 38   neg
143    2   108    52   26   63 32.5  0.318 22   neg
144    10   108    66    0    0 32.4  0.272 42   pos
145    4   154    62   31   284 32.8  0.237 23   neg
146    0   102    75   23    0 0.0  0.572 21   neg
147    9   57    80   37    0 32.8  0.096 41   neg
148    2   106    64   35   119 30.5  1.400 34   neg
149    5   147    78    0    0 33.7  0.218 65   neg
150    2   90    70   17    0 27.3  0.085 22   neg
151    1   136    74   50   204 37.4  0.399 24   neg
152    4   114    65    0    0 21.9  0.432 37   neg
153    9   156    86   28   155 34.3  1.189 42   pos
154    1   153    82   42   485 40.6  0.687 23   neg
155    8   188    78    0    0 47.9  0.137 43   pos
156    7   152    88   44    0 50.0  0.337 36   pos
157    2   99    52   15   94 24.6  0.637 21   neg
158    1   109    56   21   135 25.2  0.833 23   neg
159    2   88    74   19   53 29.0  0.229 22   neg
160    17   163    72   41   114 40.9  0.817 47   pos
161    4   151    90   38    0 29.7  0.294 36   neg
162    7   102    74   40   105 37.2  0.204 45   neg
163    0   114    80   34   285 44.2  0.167 27   neg
164    2   100    64   23    0 29.7  0.368 21   neg
165    0   131    88    0    0 31.6  0.743 32   pos
166    6   104    74   18   156 29.9  0.722 41   pos
167    3   148    66   25    0 32.5  0.256 22   neg
168    4   120    68    0    0 29.6  0.709 34   neg
169    4   110    66    0    0 31.9  0.471 29   neg
170    3   111    90   12   78 28.4  0.495 29   neg
171    6   102    82    0    0 30.8  0.180 36   pos
172    6   134    70   23   130 35.4  0.542 29   pos
173    2   87    0   23    0 28.9  0.773 25   neg
174    1   79    60   42   48 43.5  0.678 23   neg
175    2   75    64   24   55 29.7  0.370 33   neg
176    8   179    72   42   130 32.7  0.719 36   pos
177    6   85    78    0    0 31.2  0.382 42   neg
178    0   129   110   46   130 67.1  0.319 26   pos
179    5   143    78    0    0 45.0  0.190 47   neg
180    5   130    82    0    0 39.1  0.956 37   pos
181    6   87    80    0    0 23.2  0.084 32   neg
182    0   119    64   18   92 34.9  0.725 23   neg
183    1    0    74   20   23 27.7  0.299 21   neg
184    5   73    60    0    0 26.8  0.268 27   neg
185    4   141    74    0    0 27.6  0.244 40   neg
186    7   194    68   28    0 35.9  0.745 41   pos
187    8   181    68   36   495 30.1  0.615 60   pos
188    1   128    98   41   58 32.0  1.321 33   pos
189    8   109    76   39   114 27.9  0.640 31   pos
190    5   139    80   35   160 31.6  0.361 25   pos
191    3   111    62    0    0 22.6  0.142 21   neg
192    9   123    70   44   94 33.1  0.374 40   neg
193    7   159    66    0    0 30.4  0.383 36   pos
194    11   135    0    0    0 52.3  0.578 40   pos
195    8   85    55   20    0 24.4  0.136 42   neg
196    5   158    84   41   210 39.4  0.395 29   pos
197    1   105    58    0    0 24.3  0.187 21   neg
198    3   107    62   13   48 22.9  0.678 23   pos
199    4   109    64   44   99 34.8  0.905 26   pos
200    4   148    60   27   318 30.9  0.150 29   pos
201    0   113    80   16    0 31.0  0.874 21   neg
202    1   138    82    0    0 40.1  0.236 28   neg
203    0   108    68   20    0 27.3  0.787 32   neg
204    2   99    70   16   44 20.4  0.235 27   neg
205    6   103    72   32   190 37.7  0.324 55   neg
206    5   111    72   28    0 23.9  0.407 27   neg
207    8   196    76   29   280 37.5  0.605 57   pos
208    5   162   104    0    0 37.7  0.151 52   pos
209    1   96    64   27   87 33.2  0.289 21   neg
210    7   184    84   33    0 35.5  0.355 41   pos
211    2   81    60   22    0 27.7  0.290 25   neg
212    0   147    85   54    0 42.8  0.375 24   neg
213    7   179    95   31    0 34.2  0.164 60   neg
214    0   140    65   26   130 42.6  0.431 24   pos
215    9   112    82   32   175 34.2  0.260 36   pos
216    12   151    70   40   271 41.8  0.742 38   pos
217    5   109    62   41   129 35.8  0.514 25   pos
218    6   125    68   30   120 30.0  0.464 32   neg
219    5   85    74   22    0 29.0  1.224 32   pos
220    5   112    66    0    0 37.8  0.261 41   pos
221    0   177    60   29   478 34.6  1.072 21   pos
222    2   158    90    0    0 31.6  0.805 66   pos
223    7   119    0    0    0 25.2  0.209 37   neg
224    7   142    60   33   190 28.8  0.687 61   neg
225    1   100    66   15   56 23.6  0.666 26   neg
226    1   87    78   27   32 34.6  0.101 22   neg
227    0   101    76    0    0 35.7  0.198 26   neg
228    3   162    52   38    0 37.2  0.652 24   pos
229    4   197    70   39   744 36.7  2.329 31   neg
230    0   117    80   31   53 45.2  0.089 24   neg
231    4   142    86    0    0 44.0  0.645 22   pos
232    6   134    80   37   370 46.2  0.238 46   pos
233    1   79    80   25   37 25.4  0.583 22   neg
234    4   122    68    0    0 35.0  0.394 29   neg
235    3   74    68   28   45 29.7  0.293 23   neg
236    4   171    72    0    0 43.6  0.479 26   pos
237    7   181    84   21   192 35.9  0.586 51   pos
238    0   179    90   27    0 44.1  0.686 23   pos
239    9   164    84   21    0 30.8  0.831 32   pos
240    0   104    76    0    0 18.4  0.582 27   neg
241    1   91    64   24    0 29.2  0.192 21   neg
242    4   91    70   32   88 33.1  0.446 22   neg
243    3   139    54    0    0 25.6  0.402 22   pos
244    6   119    50   22   176 27.1  1.318 33   pos
245    2   146    76   35   194 38.2  0.329 29   neg
246    9   184    85   15    0 30.0  1.213 49   pos
247    10   122    68    0    0 31.2  0.258 41   neg
248    0   165    90   33   680 52.3  0.427 23   neg
249    9   124    70   33   402 35.4  0.282 34   neg
250    1   111    86   19    0 30.1  0.143 23   neg
251    9   106    52    0    0 31.2  0.380 42   neg
252    2   129    84    0    0 28.0  0.284 27   neg
253    2   90    80   14   55 24.4  0.249 24   neg
254    0   86    68   32    0 35.8  0.238 25   neg
255    12   92    62    7   258 27.6  0.926 44   pos
256    1   113    64   35    0 33.6  0.543 21   pos
257    3   111    56   39    0 30.1  0.557 30   neg
258    2   114    68   22    0 28.7  0.092 25   neg
259    1   193    50   16   375 25.9  0.655 24   neg
260    11   155    76   28   150 33.3  1.353 51   pos
261    3   191    68   15   130 30.9  0.299 34   neg
262    3   141    0    0    0 30.0  0.761 27   pos
263    4   95    70   32    0 32.1  0.612 24   neg
264    3   142    80   15    0 32.4  0.200 63   neg
265    4   123    62    0    0 32.0  0.226 35   pos
266    5   96    74   18   67 33.6  0.997 43   neg
267    0   138    0    0    0 36.3  0.933 25   pos
268    2   128    64   42    0 40.0  1.101 24   neg
269    0   102    52    0    0 25.1  0.078 21   neg
270    2   146    0    0    0 27.5  0.240 28   pos
271    10   101    86   37    0 45.6  1.136 38   pos
272    2   108    62   32   56 25.2  0.128 21   neg
273    3   122    78    0    0 23.0  0.254 40   neg
274    1   71    78   50   45 33.2  0.422 21   neg
275    13   106    70    0    0 34.2  0.251 52   neg
276    2   100    70   52   57 40.5  0.677 25   neg
277    7   106    60   24    0 26.5  0.296 29   pos
278    0   104    64   23   116 27.8  0.454 23   neg
279    5   114    74    0    0 24.9  0.744 57   neg
280    2   108    62   10   278 25.3  0.881 22   neg
281    0   146    70    0    0 37.9  0.334 28   pos
282    10   129    76   28   122 35.9  0.280 39   neg
283    7   133    88   15   155 32.4  0.262 37   neg
284    7   161    86    0    0 30.4  0.165 47   pos
285    2   108    80    0    0 27.0  0.259 52   pos
286    7   136    74   26   135 26.0  0.647 51   neg
287    5   155    84   44   545 38.7  0.619 34   neg
288    1   119    86   39   220 45.6  0.808 29   pos
289    4   96    56   17   49 20.8  0.340 26   neg
290    5   108    72   43   75 36.1  0.263 33   neg
291    0   78    88   29   40 36.9  0.434 21   neg
292    0   107    62   30   74 36.6  0.757 25   pos
293    2   128    78   37   182 43.3  1.224 31   pos
294    1   128    48   45   194 40.5  0.613 24   pos
295    0   161    50    0    0 21.9  0.254 65   neg
296    6   151    62   31   120 35.5  0.692 28   neg
297    2   146    70   38   360 28.0  0.337 29   pos
298    0   126    84   29   215 30.7  0.520 24   neg
299    14   100    78   25   184 36.6  0.412 46   pos
300    8   112    72    0    0 23.6  0.840 58   neg
301    0   167    0    0    0 32.3  0.839 30   pos
302    2   144    58   33   135 31.6  0.422 25   pos
303    5   77    82   41   42 35.8  0.156 35   neg
304    5   115    98    0    0 52.9  0.209 28   pos
305    3   150    76    0    0 21.0  0.207 37   neg
306    2   120    76   37   105 39.7  0.215 29   neg
307    10   161    68   23   132 25.5  0.326 47   pos
308    0   137    68   14   148 24.8  0.143 21   neg
309    0   128    68   19   180 30.5  1.391 25   pos
310    2   124    68   28   205 32.9  0.875 30   pos
311    6   80    66   30    0 26.2  0.313 41   neg
312    0   106    70   37   148 39.4  0.605 22   neg
313    2   155    74   17   96 26.6  0.433 27   pos
314    3   113    50   10   85 29.5  0.626 25   neg
315    7   109    80   31    0 35.9  1.127 43   pos
316    2   112    68   22   94 34.1  0.315 26   neg
317    3   99    80   11   64 19.3  0.284 30   neg
318    3   182    74    0    0 30.5  0.345 29   pos
319    3   115    66   39   140 38.1  0.150 28   neg
320    6   194    78    0    0 23.5  0.129 59   pos
321    4   129    60   12   231 27.5  0.527 31   neg
322    3   112    74   30    0 31.6  0.197 25   pos
323    0   124    70   20    0 27.4  0.254 36   pos
324    13   152    90   33   29 26.8  0.731 43   pos
325    2   112    75   32    0 35.7  0.148 21   neg
326    1   157    72   21   168 25.6  0.123 24   neg
327    1   122    64   32   156 35.1  0.692 30   pos
328    10   179    70    0    0 35.1  0.200 37   neg
329    2   102    86   36   120 45.5  0.127 23   pos
330    6   105    70   32   68 30.8  0.122 37   neg
331    8   118    72   19    0 23.1  1.476 46   neg
332    2   87    58   16   52 32.7  0.166 25   neg
333    1   180    0    0    0 43.3  0.282 41   pos
334    12   106    80    0    0 23.6  0.137 44   neg
335    1   95    60   18   58 23.9  0.260 22   neg
336    0   165    76   43   255 47.9  0.259 26   neg
337    0   117    0    0    0 33.8  0.932 44   neg
338    5   115    76    0    0 31.2  0.343 44   pos
339    9   152    78   34   171 34.2  0.893 33   pos
340    7   178    84    0    0 39.9  0.331 41   pos
341    1   130    70   13   105 25.9  0.472 22   neg
342    1   95    74   21   73 25.9  0.673 36   neg
343    1    0    68   35    0 32.0  0.389 22   neg
344    5   122    86    0    0 34.7  0.290 33   neg
345    8   95    72    0    0 36.8  0.485 57   neg
346    8   126    88   36   108 38.5  0.349 49   neg
347    1   139    46   19   83 28.7  0.654 22   neg
348    3   116    0    0    0 23.5  0.187 23   neg
349    3   99    62   19   74 21.8  0.279 26   neg
350    5    0    80   32    0 41.0  0.346 37   pos
351    4   92    80    0    0 42.2  0.237 29   neg
352    4   137    84    0    0 31.2  0.252 30   neg
353    3   61    82   28    0 34.4  0.243 46   neg
354    1   90    62   12   43 27.2  0.580 24   neg
355    3   90    78    0    0 42.7  0.559 21   neg
356    9   165    88    0    0 30.4  0.302 49   pos
357    1   125    50   40   167 33.3  0.962 28   pos
358    13   129    0   30    0 39.9  0.569 44   pos
359    12   88    74   40   54 35.3  0.378 48   neg
360    1   196    76   36   249 36.5  0.875 29   pos
361    5   189    64   33   325 31.2  0.583 29   pos
362    5   158    70    0    0 29.8  0.207 63   neg
363    5   103   108   37    0 39.2  0.305 65   neg
364    4   146    78    0    0 38.5  0.520 67   pos
365    4   147    74   25   293 34.9  0.385 30   neg
366    5   99    54   28   83 34.0  0.499 30   neg
367    6   124    72    0    0 27.6  0.368 29   pos
368    0   101    64   17    0 21.0  0.252 21   neg
369    3   81    86   16   66 27.5  0.306 22   neg
370    1   133   102   28   140 32.8  0.234 45   pos
371    3   173    82   48   465 38.4  2.137 25   pos
372    0   118    64   23   89 0.0  1.731 21   neg
373    0   84    64   22   66 35.8  0.545 21   neg
374    2   105    58   40   94 34.9  0.225 25   neg
375    2   122    52   43   158 36.2  0.816 28   neg
376    12   140    82   43   325 39.2  0.528 58   pos
377    0   98    82   15   84 25.2  0.299 22   neg
378    1   87    60   37   75 37.2  0.509 22   neg
379    4   156    75    0    0 48.3  0.238 32   pos
380    0   93   100   39   72 43.4  1.021 35   neg
381    1   107    72   30   82 30.8  0.821 24   neg
382    0   105    68   22    0 20.0  0.236 22   neg
383    1   109    60    8   182 25.4  0.947 21   neg
384    1   90    62   18   59 25.1  1.268 25   neg
385    1   125    70   24   110 24.3  0.221 25   neg
386    1   119    54   13   50 22.3  0.205 24   neg
387    5   116    74   29    0 32.3  0.660 35   pos
388    8   105   100   36    0 43.3  0.239 45   pos
389    5   144    82   26   285 32.0  0.452 58   pos
390    3   100    68   23   81 31.6  0.949 28   neg
391    1   100    66   29   196 32.0  0.444 42   neg
392    5   166    76    0    0 45.7  0.340 27   pos
393    1   131    64   14   415 23.7  0.389 21   neg
394    4   116    72   12   87 22.1  0.463 37   neg
395    4   158    78    0    0 32.9  0.803 31   pos
396    2   127    58   24   275 27.7  1.600 25   neg
397    3   96    56   34   115 24.7  0.944 39   neg
398    0   131    66   40    0 34.3  0.196 22   pos
399    3   82    70    0    0 21.1  0.389 25   neg
400    3   193    70   31    0 34.9  0.241 25   pos
401    4   95    64    0    0 32.0  0.161 31   pos
402    6   137    61    0    0 24.2  0.151 55   neg
403    5   136    84   41   88 35.0  0.286 35   pos
404    9   72    78   25    0 31.6  0.280 38   neg
405    5   168    64    0    0 32.9  0.135 41   pos
406    2   123    48   32   165 42.1  0.520 26   neg
407    4   115    72    0    0 28.9  0.376 46   pos
408    0   101    62    0    0 21.9  0.336 25   neg
409    8   197    74    0    0 25.9  1.191 39   pos
410    1   172    68   49   579 42.4  0.702 28   pos
411    6   102    90   39    0 35.7  0.674 28   neg
412    1   112    72   30   176 34.4  0.528 25   neg
413    1   143    84   23   310 42.4  1.076 22   neg
414    1   143    74   22   61 26.2  0.256 21   neg
415    0   138    60   35   167 34.6  0.534 21   pos
416    3   173    84   33   474 35.7  0.258 22   pos
417    1   97    68   21    0 27.2  1.095 22   neg
418    4   144    82   32    0 38.5  0.554 37   pos
419    1   83    68    0    0 18.2  0.624 27   neg
420    3   129    64   29   115 26.4  0.219 28   pos
421    1   119    88   41   170 45.3  0.507 26   neg
422    2   94    68   18   76 26.0  0.561 21   neg
423    0   102    64   46   78 40.6  0.496 21   neg
424    2   115    64   22    0 30.8  0.421 21   neg
425    8   151    78   32   210 42.9  0.516 36   pos
426    4   184    78   39   277 37.0  0.264 31   pos
427    0   94    0    0    0 0.0  0.256 25   neg
428    1   181    64   30   180 34.1  0.328 38   pos
429    0   135    94   46   145 40.6  0.284 26   neg
430    1   95    82   25   180 35.0  0.233 43   pos
431    2   99    0    0    0 22.2  0.108 23   neg
432    3   89    74   16   85 30.4  0.551 38   neg
433    1   80    74   11   60 30.0  0.527 22   neg
434    2   139    75    0    0 25.6  0.167 29   neg
435    1   90    68    8    0 24.5  1.138 36   neg
436    0   141    0    0    0 42.4  0.205 29   pos
437    12   140    85   33    0 37.4  0.244 41   neg
438    5   147    75    0    0 29.9  0.434 28   neg
439    1   97    70   15    0 18.2  0.147 21   neg
440    6   107    88    0    0 36.8  0.727 31   neg
441    0   189   104   25    0 34.3  0.435 41   pos
442    2   83    66   23   50 32.2  0.497 22   neg
443    4   117    64   27   120 33.2  0.230 24   neg
444    8   108    70    0    0 30.5  0.955 33   pos
445    4   117    62   12    0 29.7  0.380 30   pos
446    0   180    78   63   14 59.4  2.420 25   pos
447    1   100    72   12   70 25.3  0.658 28   neg
448    0   95    80   45   92 36.5  0.330 26   neg
449    0   104    64   37   64 33.6  0.510 22   pos
450    0   120    74   18   63 30.5  0.285 26   neg
451    1   82    64   13   95 21.2  0.415 23   neg
452    2   134    70    0    0 28.9  0.542 23   pos
453    0   91    68   32   210 39.9  0.381 25   neg
454    2   119    0    0    0 19.6  0.832 72   neg
455    2   100    54   28   105 37.8  0.498 24   neg
456    14   175    62   30    0 33.6  0.212 38   pos
457    1   135    54    0    0 26.7  0.687 62   neg
458    5   86    68   28   71 30.2  0.364 24   neg
459    10   148    84   48   237 37.6  1.001 51   pos
460    9   134    74   33   60 25.9  0.460 81   neg
461    9   120    72   22   56 20.8  0.733 48   neg
462    1   71    62    0    0 21.8  0.416 26   neg
463    8   74    70   40   49 35.3  0.705 39   neg
464    5   88    78   30    0 27.6  0.258 37   neg
465    10   115    98    0    0 24.0  1.022 34   neg
466    0   124    56   13   105 21.8  0.452 21   neg
467    0   74    52   10   36 27.8  0.269 22   neg
468    0   97    64   36   100 36.8  0.600 25   neg
469    8   120    0    0    0 30.0  0.183 38   pos
470    6   154    78   41   140 46.1  0.571 27   neg
471    1   144    82   40    0 41.3  0.607 28   neg
472    0   137    70   38    0 33.2  0.170 22   neg
473    0   119    66   27    0 38.8  0.259 22   neg
474    7   136    90    0    0 29.9  0.210 50   neg
475    4   114    64    0    0 28.9  0.126 24   neg
476    0   137    84   27    0 27.3  0.231 59   neg
477    2   105    80   45   191 33.7  0.711 29   pos
478    7   114    76   17   110 23.8  0.466 31   neg
479    8   126    74   38   75 25.9  0.162 39   neg
480    4   132    86   31    0 28.0  0.419 63   neg
481    3   158    70   30   328 35.5  0.344 35   pos
482    0   123    88   37    0 35.2  0.197 29   neg
483    4   85    58   22   49 27.8  0.306 28   neg
484    0   84    82   31   125 38.2  0.233 23   neg
485    0   145    0    0    0 44.2  0.630 31   pos
486    0   135    68   42   250 42.3  0.365 24   pos
487    1   139    62   41   480 40.7  0.536 21   neg
488    0   173    78   32   265 46.5  1.159 58   neg
489    4   99    72   17    0 25.6  0.294 28   neg
490    8   194    80    0    0 26.1  0.551 67   neg
491    2   83    65   28   66 36.8  0.629 24   neg
492    2   89    90   30    0 33.5  0.292 42   neg
493    4   99    68   38    0 32.8  0.145 33   neg
494    4   125    70   18   122 28.9  1.144 45   pos
495    3   80    0    0    0 0.0  0.174 22   neg
496    6   166    74    0    0 26.6  0.304 66   neg
497    5   110    68    0    0 26.0  0.292 30   neg
498    2   81    72   15   76 30.1  0.547 25   neg
499    7   195    70   33   145 25.1  0.163 55   pos
500    6   154    74   32   193 29.3  0.839 39   neg
501    2   117    90   19   71 25.2  0.313 21   neg
502    3   84    72   32    0 37.2  0.267 28   neg
503    6    0    68   41    0 39.0  0.727 41   pos
504    7   94    64   25   79 33.3  0.738 41   neg
505    3   96    78   39    0 37.3  0.238 40   neg
506    10   75    82    0    0 33.3  0.263 38   neg
507    0   180    90   26   90 36.5  0.314 35   pos
508    1   130    60   23   170 28.6  0.692 21   neg
509    2   84    50   23   76 30.4  0.968 21   neg
510    8   120    78    0    0 25.0  0.409 64   neg
511    12   84    72   31    0 29.7  0.297 46   pos
512    0   139    62   17   210 22.1  0.207 21   neg
513    9   91    68    0    0 24.2  0.200 58   neg
514    2   91    62    0    0 27.3  0.525 22   neg
515    3   99    54   19   86 25.6  0.154 24   neg
516    3   163    70   18   105 31.6  0.268 28   pos
517    9   145    88   34   165 30.3  0.771 53   pos
518    7   125    86    0    0 37.6  0.304 51   neg
519    13   76    60    0    0 32.8  0.180 41   neg
520    6   129    90    7   326 19.6  0.582 60   neg
521    2   68    70   32   66 25.0  0.187 25   neg
522    3   124    80   33   130 33.2  0.305 26   neg
523    6   114    0    0    0 0.0  0.189 26   neg
524    9   130    70    0    0 34.2  0.652 45   pos
525    3   125    58    0    0 31.6  0.151 24   neg
526    3   87    60   18    0 21.8  0.444 21   neg
527    1   97    64   19   82 18.2  0.299 21   neg
528    3   116    74   15   105 26.3  0.107 24   neg
529    0   117    66   31   188 30.8  0.493 22   neg
530    0   111    65    0    0 24.6  0.660 31   neg
531    2   122    60   18   106 29.8  0.717 22   neg
532    0   107    76    0    0 45.3  0.686 24   neg
533    1   86    66   52   65 41.3  0.917 29   neg
534    6   91    0    0    0 29.8  0.501 31   neg
535    1   77    56   30   56 33.3  1.251 24   neg
536    4   132    0    0    0 32.9  0.302 23   pos
537    0   105    90    0    0 29.6  0.197 46   neg
538    0   57    60    0    0 21.7  0.735 67   neg
539    0   127    80   37   210 36.3  0.804 23   neg
540    3   129    92   49   155 36.4  0.968 32   pos
541    8   100    74   40   215 39.4  0.661 43   pos
542    3   128    72   25   190 32.4  0.549 27   pos
543    10   90    85   32    0 34.9  0.825 56   pos
544    4   84    90   23   56 39.5  0.159 25   neg
545    1   88    78   29   76 32.0  0.365 29   neg
546    8   186    90   35   225 34.5  0.423 37   pos
547    5   187    76   27   207 43.6  1.034 53   pos
548    4   131    68   21   166 33.1  0.160 28   neg
549    1   164    82   43   67 32.8  0.341 50   neg
550    4   189   110   31    0 28.5  0.680 37   neg
551    1   116    70   28    0 27.4  0.204 21   neg
552    3   84    68   30   106 31.9  0.591 25   neg
553    6   114    88    0    0 27.8  0.247 66   neg
554    1   88    62   24   44 29.9  0.422 23   neg
555    1   84    64   23   115 36.9  0.471 28   neg
556    7   124    70   33   215 25.5  0.161 37   neg
557    1   97    70   40    0 38.1  0.218 30   neg
558    8   110    76    0    0 27.8  0.237 58   neg
559    11   103    68   40    0 46.2  0.126 42   neg
560    11   85    74    0    0 30.1  0.300 35   neg
561    6   125    76    0    0 33.8  0.121 54   pos
562    0   198    66   32   274 41.3  0.502 28   pos
563    1   87    68   34   77 37.6  0.401 24   neg
564    6   99    60   19   54 26.9  0.497 32   neg
565    0   91    80    0    0 32.4  0.601 27   neg
566    2   95    54   14   88 26.1  0.748 22   neg
567    1   99    72   30   18 38.6  0.412 21   neg
568    6   92    62   32   126 32.0  0.085 46   neg
569    4   154    72   29   126 31.3  0.338 37   neg
570    0   121    66   30   165 34.3  0.203 33   pos
571    3   78    70    0    0 32.5  0.270 39   neg
572    2   130    96    0    0 22.6  0.268 21   neg
573    3   111    58   31   44 29.5  0.430 22   neg
574    2   98    60   17   120 34.7  0.198 22   neg
575    1   143    86   30   330 30.1  0.892 23   neg
576    1   119    44   47   63 35.5  0.280 25   neg
577    6   108    44   20   130 24.0  0.813 35   neg
578    2   118    80    0    0 42.9  0.693 21   pos
579    10   133    68    0    0 27.0  0.245 36   neg
580    2   197    70   99    0 34.7  0.575 62   pos
581    0   151    90   46    0 42.1  0.371 21   pos
582    6   109    60   27    0 25.0  0.206 27   neg
583    12   121    78   17    0 26.5  0.259 62   neg
584    8   100    76    0    0 38.7  0.190 42   neg
585    8   124    76   24   600 28.7  0.687 52   pos
586    1   93    56   11    0 22.5  0.417 22   neg
587    8   143    66    0    0 34.9  0.129 41   pos
588    6   103    66    0    0 24.3  0.249 29   neg
589    3   176    86   27   156 33.3  1.154 52   pos
590    0   73    0    0    0 21.1  0.342 25   neg
591    11   111    84   40    0 46.8  0.925 45   pos
592    2   112    78   50   140 39.4  0.175 24   neg
593    3   132    80    0    0 34.4  0.402 44   pos
594    2   82    52   22   115 28.5  1.699 25   neg
595    6   123    72   45   230 33.6  0.733 34   neg
596    0   188    82   14   185 32.0  0.682 22   pos
597    0   67    76    0    0 45.3  0.194 46   neg
598    1   89    24   19   25 27.8  0.559 21   neg
599    1   173    74    0    0 36.8  0.088 38   pos
600    1   109    38   18   120 23.1  0.407 26   neg
601    1   108    88   19    0 27.1  0.400 24   neg
602    6   96    0    0    0 23.7  0.190 28   neg
603    1   124    74   36    0 27.8  0.100 30   neg
604    7   150    78   29   126 35.2  0.692 54   pos
605    4   183    0    0    0 28.4  0.212 36   pos
606    1   124    60   32    0 35.8  0.514 21   neg
607    1   181    78   42   293 40.0  1.258 22   pos
608    1   92    62   25   41 19.5  0.482 25   neg
609    0   152    82   39   272 41.5  0.270 27   neg
610    1   111    62   13   182 24.0  0.138 23   neg
611    3   106    54   21   158 30.9  0.292 24   neg
612    3   174    58   22   194 32.9  0.593 36   pos
613    7   168    88   42   321 38.2  0.787 40   pos
614    6   105    80   28    0 32.5  0.878 26   neg
615    11   138    74   26   144 36.1  0.557 50   pos
616    3   106    72    0    0 25.8  0.207 27   neg
617    6   117    96    0    0 28.7  0.157 30   neg
618    2   68    62   13   15 20.1  0.257 23   neg
619    9   112    82   24    0 28.2  1.282 50   pos
620    0   119    0    0    0 32.4  0.141 24   pos
621    2   112    86   42   160 38.4  0.246 28   neg
622    2   92    76   20    0 24.2  1.698 28   neg
623    6   183    94    0    0 40.8  1.461 45   neg
624    0   94    70   27   115 43.5  0.347 21   neg
625    2   108    64    0    0 30.8  0.158 21   neg
626    4   90    88   47   54 37.7  0.362 29   neg
627    0   125    68    0    0 24.7  0.206 21   neg
628    0   132    78    0    0 32.4  0.393 21   neg
629    5   128    80    0    0 34.6  0.144 45   neg
630    4   94    65   22    0 24.7  0.148 21   neg
631    7   114    64    0    0 27.4  0.732 34   pos
632    0   102    78   40   90 34.5  0.238 24   neg
633    2   111    60    0    0 26.2  0.343 23   neg
634    1   128    82   17   183 27.5  0.115 22   neg
635    10   92    62    0    0 25.9  0.167 31   neg
636    13   104    72    0    0 31.2  0.465 38   pos
637    5   104    74    0    0 28.8  0.153 48   neg
638    2   94    76   18   66 31.6  0.649 23   neg
639    7   97    76   32   91 40.9  0.871 32   pos
640    1   100    74   12   46 19.5  0.149 28   neg
641    0   102    86   17   105 29.3  0.695 27   neg
642    4   128    70    0    0 34.3  0.303 24   neg
643    6   147    80    0    0 29.5  0.178 50   pos
644    4   90    0    0    0 28.0  0.610 31   neg
645    3   103    72   30   152 27.6  0.730 27   neg
646    2   157    74   35   440 39.4  0.134 30   neg
647    1   167    74   17   144 23.4  0.447 33   pos
648    0   179    50   36   159 37.8  0.455 22   pos
649    11   136    84   35   130 28.3  0.260 42   pos
650    0   107    60   25    0 26.4  0.133 23   neg
651    1   91    54   25   100 25.2  0.234 23   neg
652    1   117    60   23   106 33.8  0.466 27   neg
653    5   123    74   40   77 34.1  0.269 28   neg
654    2   120    54    0    0 26.8  0.455 27   neg
655    1   106    70   28   135 34.2  0.142 22   neg
656    2   155    52   27   540 38.7  0.240 25   pos
657    2   101    58   35   90 21.8  0.155 22   neg
658    1   120    80   48   200 38.9  1.162 41   neg
659    11   127   106    0    0 39.0  0.190 51   neg
660    3   80    82   31   70 34.2  1.292 27   pos
661    10   162    84    0    0 27.7  0.182 54   neg
662    1   199    76   43    0 42.9  1.394 22   pos
663    8   167   106   46   231 37.6  0.165 43   pos
664    9   145    80   46   130 37.9  0.637 40   pos
665    6   115    60   39    0 33.7  0.245 40   pos
666    1   112    80   45   132 34.8  0.217 24   neg
667    4   145    82   18    0 32.5  0.235 70   pos
668    10   111    70   27    0 27.5  0.141 40   pos
669    6   98    58   33   190 34.0  0.430 43   neg
670    9   154    78   30   100 30.9  0.164 45   neg
671    6   165    68   26   168 33.6  0.631 49   neg
672    1   99    58   10    0 25.4  0.551 21   neg
673    10   68   106   23   49 35.5  0.285 47   neg
674    3   123   100   35   240 57.3  0.880 22   neg
675    8   91    82    0    0 35.6  0.587 68   neg
676    6   195    70    0    0 30.9  0.328 31   pos
677    9   156    86    0    0 24.8  0.230 53   pos
678    0   93    60    0    0 35.3  0.263 25   neg
679    3   121    52    0    0 36.0  0.127 25   pos
680    2   101    58   17   265 24.2  0.614 23   neg
681    2   56    56   28   45 24.2  0.332 22   neg
682    0   162    76   36    0 49.6  0.364 26   pos
683    0   95    64   39   105 44.6  0.366 22   neg
684    4   125    80    0    0 32.3  0.536 27   pos
685    5   136    82    0    0 0.0  0.640 69   neg
686    2   129    74   26   205 33.2  0.591 25   neg
687    3   130    64    0    0 23.1  0.314 22   neg
688    1   107    50   19    0 28.3  0.181 29   neg
689    1   140    74   26   180 24.1  0.828 23   neg
690    1   144    82   46   180 46.1  0.335 46   pos
691    8   107    80    0    0 24.6  0.856 34   neg
692    13   158   114    0    0 42.3  0.257 44   pos
693    2   121    70   32   95 39.1  0.886 23   neg
694    7   129    68   49   125 38.5  0.439 43   pos
695    2   90    60    0    0 23.5  0.191 25   neg
696    7   142    90   24   480 30.4  0.128 43   pos
697    3   169    74   19   125 29.9  0.268 31   pos
698    0   99    0    0    0 25.0  0.253 22   neg
699    4   127    88   11   155 34.5  0.598 28   neg
700    4   118    70    0    0 44.5  0.904 26   neg
701    2   122    76   27   200 35.9  0.483 26   neg
702    6   125    78   31    0 27.6  0.565 49   pos
703    1   168    88   29    0 35.0  0.905 52   pos
704    2   129    0    0    0 38.5  0.304 41   neg
705    4   110    76   20   100 28.4  0.118 27   neg
706    6   80    80   36    0 39.8  0.177 28   neg
707    10   115    0    0    0 0.0  0.261 30   pos
708    2   127    46   21   335 34.4  0.176 22   neg
709    9   164    78    0    0 32.8  0.148 45   pos
710    2   93    64   32   160 38.0  0.674 23   pos
711    3   158    64   13   387 31.2  0.295 24   neg
712    5   126    78   27   22 29.6  0.439 40   neg
713    10   129    62   36    0 41.2  0.441 38   pos
714    0   134    58   20   291 26.4  0.352 21   neg
715    3   102    74    0    0 29.5  0.121 32   neg
716    7   187    50   33   392 33.9  0.826 34   pos
717    3   173    78   39   185 33.8  0.970 31   pos
718    10   94    72   18    0 23.1  0.595 56   neg
719    1   108    60   46   178 35.5  0.415 24   neg
720    5   97    76   27    0 35.6  0.378 52   pos
721    4   83    86   19    0 29.3  0.317 34   neg
722    1   114    66   36   200 38.1  0.289 21   neg
723    1   149    68   29   127 29.3  0.349 42   pos
724    5   117    86   30   105 39.1  0.251 42   neg
725    1   111    94    0    0 32.8  0.265 45   neg
726    4   112    78   40    0 39.4  0.236 38   neg
727    1   116    78   29   180 36.1  0.496 25   neg
728    0   141    84   26    0 32.4  0.433 22   neg
729    2   175    88    0    0 22.9  0.326 22   neg
730    2   92    52    0    0 30.1  0.141 22   neg
731    3   130    78   23   79 28.4  0.323 34   pos
732    8   120    86    0    0 28.4  0.259 22   pos
733    2   174    88   37   120 44.5  0.646 24   pos
734    2   106    56   27   165 29.0  0.426 22   neg
735    2   105    75    0    0 23.3  0.560 53   neg
736    4   95    60   32    0 35.4  0.284 28   neg
737    0   126    86   27   120 27.4  0.515 21   neg
738    8   65    72   23    0 32.0  0.600 42   neg
739    2   99    60   17   160 36.6  0.453 21   neg
740    1   102    74    0    0 39.5  0.293 42   pos
741    11   120    80   37   150 42.3  0.785 48   pos
742    3   102    44   20   94 30.8  0.400 26   neg
743    1   109    58   18   116 28.5  0.219 22   neg
744    9   140    94    0    0 32.7  0.734 45   pos
745    13   153    88   37   140 40.6  1.174 39   neg
746    12   100    84   33   105 30.0  0.488 46   neg
747    1   147    94   41    0 49.3  0.358 27   pos
748    1   81    74   41   57 46.3  1.096 32   neg
749    3   187    70   22   200 36.4  0.408 36   pos
750    6   162    62    0    0 24.3  0.178 50   pos
751    4   136    70    0    0 31.2  1.182 22   pos
752    1   121    78   39   74 39.0  0.261 28   neg
753    3   108    62   24    0 26.0  0.223 25   neg
754    0   181    88   44   510 43.3  0.222 26   pos
755    8   154    78   32    0 32.4  0.443 45   pos
756    1   128    88   39   110 36.5  1.057 37   pos
757    7   137    90   41    0 32.0  0.391 39   neg
758    0   123    72    0    0 36.3  0.258 52   pos
759    1   106    76    0    0 37.5  0.197 26   neg
760    6   190    92    0    0 35.5  0.278 66   pos
761    2   88    58   26   16 28.4  0.766 22   neg
762    9   170    74   31    0 44.0  0.403 43   pos
763    9   89    62    0    0 22.5  0.142 33   neg
764    10   101    76   48   180 32.9  0.171 63   neg
765    2   122    70   27    0 36.8  0.340 27   neg
766    5   121    72   23   112 26.2  0.245 30   neg
767    1   126    60    0    0 30.1  0.349 47   pos
768    1   93    70   31    0 30.4  0.315 23   neg

Een snelle verkenning van de dataset toont aan dat er meer nullen in de gegevens zitten dan verwacht (vooral omdat een BMI of tricep huiddikte van 0 onmogelijk is), wat betekent dat ontbrekende waarden als nullen worden geregistreerd. Zie bijvoorbeeld het histogram van de tricep huidplooidikte, waar de nullen voor dikte opvallen.

ggplot(diabetes_orig) +
 geom_histogram(aes(x = triceps))
`stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value with `binwidth`.

Dit fenomeen is ook te zien in de glucose-, druk-, insuline- en massavariabelen. We zetten eerst de 0-scores in alle variabelen (behalve “zwanger”) over naar NA (missende waarde). Daarvoor gebruiken we de mutate_at()functie (die binnenkort wordt vervangen door mutate() met across()) om aan te geven op welke variabelen we onze muterende functie willen toepassen. We gebruiken de if_else()functie om aan te geven waar we de waarde mee moeten vervangen als de voorwaarde waar of onwaar is.

diabetes_clean <- diabetes_orig %>%
 mutate_at(vars(triceps, glucose, pressure, insulin, mass), 
      function(.var) { 
       if_else(condition = (.var == 0), # als waar (bv als het 0 is)
           true = as.numeric(NA), # zet er de waarde NA voor in de plaats
           false = .var # anders laat het zoals het is
           )
      })

Onze gegevens zijn klaar. Laten we beginnen met het maken van een aantal tidymodels!

Haal train/test sets uit elkaar

Laten we onze data verdelen in trainings- en testdata. De trainingsdata worden gebruikt om ons model te vinden en de parameters in te stellen (tune). De testdata gebruiken we alleen om de werking van het finale model vast te stellen. Dat splitten kunnen we doen door de inital_split() functie (van het rsample pakket). Dat creëert een speciaal “split” object.

set.seed(234589)
# deel de data op in trainng (75%) en testing (25%)
diabetes_split <- initial_split(diabetes_clean, 
                prop = 3/4)
diabetes_split
<Analysis/Assess/Total>
<576/192/768>

diabetes_split, ons gesplitste object, vertelt ons hoeveel waarnemingen we hebben in de trainingsset, de testset en de gehele dataset: <train/test/totaal> (576/192/768).

De trainings- en testsets kunnen uit het “split”-object worden gehaald met behulp van de training() en testing() functies. Hoewel we deze objecten niet echt zullen gebruiken in de pipeline (daarvoor zullen we het diabetes_split-object zelf gebruiken).

# haal training en testing sets uit elkaar
diabetes_train <- training(diabetes_split)
diabetes_test <- testing(diabetes_split)

Op een gegeven moment zullen we de parameters hiervan wat willen tuenen (afstemmen). Dat doen we met cross-validatie. Zo ontstaat er met vfold_cv() een cross-validatie versie van de trainingsset waar we zo op terugkomen.

# creeer CV object van training data
diabetes_cv <- vfold_cv(diabetes_train)

Defineeer een recipe

Met het pakket recipes kun je de variabelen een rol geven, als uitkomst of voorspellende variabele (gebruik een “formule”) b.v.. Maar met recipe kun je ook andere voorbereidingsstappen zetten die je nodig acht (zoals standaardiseren, imputeren, PCA, etc). Een recipe voer je uit in delen (gelaagd op elkaar door pipes %>% te gebruiken):

 1. Specificeer de formule (recipe()): specificeer eerst wat is de uitkomstvariabele en wat zijn de predictoren;

 2. Specificeer pre-processing steps (step_zzz()): defineer voorbereidingsstappen, zoals imputatie, creëren van dummy variabelen, schalen en wat al niet meer

Zo kunnen we bijvoorbeeld de volgende recipe maken.

# defineer de `recipe`
diabetes_recipe <- 
 # dat bestaat uit de volgende formule (uitkomst ~ predictoren)
 recipe(diabetes ~ pregnant + glucose + pressure + triceps + 
      insulin + mass + pedigree + age, 
     data = diabetes_clean) %>%
 # en voeren we enkele voorbereidingsstappen uit (normaliseren en imputeren)
 step_normalize(all_numeric()) %>%
 step_knnimpute(all_predictors())
Warning: `step_knnimpute()` was deprecated in recipes 0.1.16.
Please use `step_impute_knn()` instead.
This warning is displayed once every 8 hours.
Call `lifecycle::last_lifecycle_warnings()` to see where this warning was generated.

Als je ooit eerder formules hebt gezien (bijvoorbeeld met behulp van de lm() functie in R), dan weet je misschien dat we onze formule veel efficiënter hadden kunnen schrijven met behulp van een shortcut, waarbij de . alle variabelen in de gegevens vertegenwoordigt: outcome ~ .

De volledige lijst van beschikbare voorbewerkingsstappen is hier te vinden. In de bovenstaande chunck hebben we de functies all_numeric() en all_predictors() gebruikt als argumenten van voorbereiding. Deze worden “rolselecties” genoemd en geven aan dat we de stap willen toepassen op “alle numerieke” variabelen of “alle predictoren”. De lijst van alle potentiële rolselectoren kan worden gevonden door ?selectis in je console te typen.

Merk op dat we het originele diabetes_clean data-object hebben gebruikt (we stellen recipe(..., data = diabetes_clean)), in plaats van het diabetes_train-object of het diabetes_split-object. Het blijkt dat we deze allemaal hadden kunnen gebruiken. Alle recipes die op dit punt uit het dataobject worden gehaald zijn de namen en rollen van de uitkomst en de voorspellende variabelen. We zullen deze recipe later toepassen op specifieke datasets. Dit betekent dat voor grote datasets een kleinere dataset gebruikt wordt om tijd en geheugen te besparen.

Inderdaad, als we een samenvatting van het diabetes_recipe object printen, dan laat het ons gewoon zien hoeveel voorspellingsvariabelen we hebben gespecificeerd en welke stappen we hebben gespecificeerd (maar het implementeert ze eigenlijk nog niet!).

diabetes_recipe
Recipe

Inputs:

   role #variables
  outcome     1
 predictor     8

Operations:

Centering and scaling for all_numeric()
K-nearest neighbor imputation for all_predictors()

Als je de voorbewerkte dataset zelf wilt extraheren, kunt je eerst prep() het recept voor een specifieke dataset en juice() het voorbewerkte recept om de voorbewerkte gegevens te extraheren. Het blijkt dat het extraheren van de voorbewerkte data eigenlijk niet nodig is voor de pipeline, omdat dit onder de motorkap gebeurt als het model geschikt is. Soms is het toch nuttig.

diabetes_train_preprocessed <- diabetes_recipe %>%
 # apply the recipe to the training data
 prep(diabetes_train) %>%
 # extract the pre-processed training dataset
 juice()
diabetes_train_preprocessed
# A tibble: 576 x 9
  pregnant glucose pressure triceps insulin   mass pedigree   age diabetes
   <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl> <fct>  
 1  1.23  -0.390  0.262  0.892  -0.317 -0.656   0.502 -0.201 pos   
 2  0.0447 1.09  -0.0616 -0.0348 -0.219 -0.168   -0.400 0.301 neg   
 3  1.82  1.91  -0.224  0.595  0.146 0.379   -0.813 0.301 neg   
 4 -1.14  -0.0948 -0.710 -0.591  -0.522 -0.311   3.76 -1.04  neg   
 5 -0.548  0.233  0.424  0.706  0.239 1.56    2.25 -0.201 pos   
 6  0.637 -0.0620 -1.84  -0.683  0.190 -0.771   2.53 -0.0335 pos   
 7 -0.844 -1.64  -2.01  -1.05  -0.629 -1.73   -0.445 -0.953 neg   
 8 -0.548 -0.423  -1.68  -0.313  -0.735 0.00505  -0.460 -0.953 neg   
 9 -1.14  0.463  -0.386  1.17   0.796 1.41   -0.320 -0.786 pos   
10  1.53  1.41   0.424  0.150  0.877 0.0482  -0.968 0.969 pos   
# ... with 566 more rows

Specificeer het model

Tot nu toe hebben we onze data verdeeld in training en test-sets en onze pre-proces stappen gespecificeerd door een recipe te gebruiken. Nu willen we ons model definiëren en daarvoor gebruiken we het parsnip pakket dat in tidymodels zit.

Parsnip biedt een uniforme interface voor de enorme verscheidenheid aan modellen die er in R bestaan. Dit betekent dat je slechts één manier hoeft te leren om een model te specificeren en dan kun je dit gebruiken voor allerlei verschillende modellen, vaak met enkele coderegel.

Er zijn een paar primaire componenten in de modelspecificatie opgeslagen:

 1. Het model type: wat voor soort model wil je gebruiken, zoals rand_forest() voor het random forest-model, logistic_reg() voor het logistisch regressie-model, svm_poly() voor een polynomiaal SVM-model, enz. De volledige lijst van modellen die beschikbaar zijn via parsnip kan [hier] (link naar website) vinden.

 2. De arguments: de model parameter waarden (de benaming is consistent over verschillende modellen), door het gebruik van set_args().

 3. De engine: het onderliggende pakket waar het model van wegkomt (bv. “ranger” voor implementatie van Random Forest), door het gebuik van set_engine().

 4. De mode: het type voorspelling - omdat verschillende pakketten zowel classificatie (binaire/categoriale voorspelling) en regressie (continue voorspelling) kunnen uitvoeren, door het gebruik van set_mode().

Als we bijvoorbeeld een random forest model willen gebruiken, zoals dat in het ranger pakket zit, met als doel classificatie en we willen de try parameter tunen (het afstemmen van het aantal willekeurig gekozen variabelen dat bij elke splitsing in aanmerking moet worden genomen), dan moeten we de volgende modelspecificatie definiëren:

rf_model <- 
 # specificeren dat het model random forest is
 rand_forest() %>%
 # specificeren dat we de `mtry` parameter moeten afstemmen
 set_args(mtry = tune()) %>%
 # selecteren van de motor van het pakket dat onder het model zit
 set_engine("ranger", importance = "impurity") %>%
 # kiezen dat je voor continue analyse (regressie) of categoriale analyse (classificatie) gaat
 set_mode("classification") 

Als je later het variabele belang van jouw uiteindelijke model wilt kunnen onderzoeken, moet je het engine argument opnieuw instellen. De volgende code specificeert bijvoorbeeld een logistisch regressiemodel uit het glm pakket.

lr_model <- 
 # specificeer een logistisch regressiemodel
 logistic_reg() %>%
 # selecteer het pakket dat bij dit model hoort
 set_engine("glm") %>%
 # kies voor een continue regressie of binaire classificatie wijze
 set_mode("classification") 

Deze code draait niet het model. Net als de recipe, is het veel meer een beschrijving van het model. Echter, wanneer je een parameter op tune() zet wordt het later gestemd in de stemfase van de pipeline (bv. om de waarde vast te stellen van de parameter die de beste performance geeft). Je kunt ook zelf een bepaalde waarde aan de parameter geven wanneer je het niet wilt afstemmen, bv door set_args(mtry = 4) te gebruiken. Een ander ding om op te merken is dat niets wat deze modelspecificatie betreft specifiek is voor de diabetes-dataset.

Alles in een workflow samenbrengen

We zijn klaar om het model en de recipes in een workflow te plaatsen. Een workflow zet je op door het gebruik van workflow() (van het workflows pakket) en dan kun je een recipe en een model toevoegen.

# zet de workflow op
rf_workflow <- workflow() %>%
 # voeg de `recipe` toe
 add_recipe(diabetes_recipe) %>%
 # voeg het `model` toe
 add_model(rf_model)

Merk op dat we de voorbewerkingsstappen nog niet in de recipe hebben geïmplementeerd noch dat we het model hebben gepast. We hebben alleen maar het raamwerk geschreven. Pas als we de parameters hebben afgestemd of in het model hebben gepast, worden het recept en het model daadwerkelijk geïmplementeerd.

Afstemmen van de parameters

Omdat er een parameter is ontwikkeld om af te stemmen (mtry), moeten we dat daar voor gebruiken (bv. de waarde kiezen die de beste performance laat zien) voordat we het model passen. Als je geen parameters hebt om af te stemmen, kun je dit deel overslaan.

Dat afstemmen doen we door een cross-validation object (diabetes_cv) te kiezen. Om dat te doen specificeren we de range van mtry waarden die we willen gebruiken en dan voegen we een stemmingslaag toe aan onze workflow door tune_grid() te gebruiken (van het tune pakket). We richten ons op twee maten: accuracy en roc_auc (van het yardstick pakket). Die vertellen ons welke maten we het beste kunnen gebruiken.

# specificeer de waarden die je wilt gebruiken
rf_grid <- expand.grid(mtry = c(3, 4, 5))
# extraheer resultaten
rf_tune_results <- rf_workflow %>%
 tune_grid(resamples = diabetes_cv, #CV object
      grid = rf_grid, # grid van waarden om te proberen
      metrics = metric_set(accuracy, roc_auc) # maten waar we naar moeten kijken
      )
Warning: package 'ranger' was built under R version 4.1.3

Je kunt verschillende parameters afstemmen door verschillende parameters aan de expand.grid() functie toe te voegen, bv. expand.grid(mtry = c(3, 4, 5), trees = c(100, 500)).

Het is altijd goed om de resultaten van de cross-validatie goed te onderzoeken. collect_metrics() is echt een handige functie die in verschillende omstandigheden kan worden gebruikt om te vergelijken die zijn berekend in het object dat is gebruikt. In dit geval komen de maten van de cross-validatie performance over de verschillende waarden van de performance.

# print results
rf_tune_results %>%
 collect_metrics()
# A tibble: 6 x 7
  mtry .metric .estimator mean   n std_err .config       
 <dbl> <chr>  <chr>   <dbl> <int>  <dbl> <chr>        
1   3 accuracy binary   0.766  10 0.00832 Preprocessor1_Model1
2   3 roc_auc binary   0.842  10 0.0116 Preprocessor1_Model1
3   4 accuracy binary   0.774  10 0.0127 Preprocessor1_Model2
4   4 roc_auc binary   0.842  10 0.0123 Preprocessor1_Model2
5   5 accuracy binary   0.771  10 0.0121 Preprocessor1_Model3
6   5 roc_auc binary   0.841  10 0.0134 Preprocessor1_Model3

Ten opzichte van accuracy en AUC laat mtry = 4 de beste performance zien (hoogste gemiddelde waarden).

Afronden van de workflow

We willen een laag aan onze workflow toevoegen die overeenkomt met de afgestemde parameter, d.w.z. dat we mtry instellen als de waarde die de beste resultaten opleverde. Als je geen parameters hebt afgestemd, kun je deze stap overslaan.

We kunnen de beste waarde voor de nauwkeurigheidsmetriek extraheren door de select_best()functie toe te passen op het afstemmingsobject.

param_final <- rf_tune_results %>%
 select_best(metric = "accuracy")
param_final
# A tibble: 1 x 2
  mtry .config       
 <dbl> <chr>        
1   4 Preprocessor1_Model2

Dan kunnen we deze parameter aan de workflow toevoegen door de finalize_workflow() functie te gebruiken.

rf_workflow <- rf_workflow %>%
 finalize_workflow(param_final)

Evalueren van het model op de test set

Nu we ons recipe en ons model hebben gedefinieerd en de parameters van het model hebben getuned, zijn we klaar om daadwerkelijk het uiteindelijke model te draaien. Aangezien al deze informatie in het workflow-object zit, zullen we de last_fit() functie toepassen op onze workflow en ons train/test-splitsingsobject. Dit zal automatisch het door de workflow gespecificeerde model trainen met behulp van de trainingsgegevens en evaluaties produceren op basis van de testset.

rf_fit <- rf_workflow %>%
 # draaien op de trainingsset en evalueren op de test set
 last_fit(diabetes_split)

Merk op dat het object dat wordt gecreëerd een data-frame-achtig object is; het is een tibble met listkolommen.

rf_fit
# Resampling results
# Manual resampling 
# A tibble: 1 x 6
 splits      id        .metrics .notes  .predictions .workflow 
 <list>      <chr>      <list>  <list>  <list>    <list>  
1 <split [576/192]> train/test split <tibble> <tibble> <tibble>   <workflow>

Dit is echt een aardige eigenschap van tidymodels (en ook waarom je zo goed kunt werken met tidyverse) omdat je al je nette handelingen op het modelobject kunt uitvoeren.

Aangezien we het trainings/testobject al hebben geleverd op het moment dat we in de workflow werken, worden de maten geëvalueerd op de testset. Wanneer we nu de collect_metrics() functie gebruiken (herinner ons dat we deze hebben gebruikt bij het afstemmen van onze parameters), haalt deze de prestaties van het uiteindelijke model (aangezien rf_fit nu bestaat uit een enkel definitief model) toegepast op de test set.

test_performance <- rf_fit %>% collect_metrics()
test_performance
# A tibble: 2 x 4
 .metric .estimator .estimate .config       
 <chr>  <chr>     <dbl> <chr>        
1 accuracy binary     0.781 Preprocessor1_Model1
2 roc_auc binary     0.847 Preprocessor1_Model1

Overall is de performance heel goed, met een accuracy van 0.74 en een AUC van 0.82. Maar deze waarden zijn vaak lager dan in de trainingsset.

Je kunt de test set voorspellingen zelf gebruiken met de collect_predictions() functie. Let op dat er 192 rijen in het voorspellingsobject zitten dat overeenkomt met de test set observaties (juist om jou te laten zien dat deze gebaseerd zijn op de testset meer dan op de trainingsset).

# genereer voorspellingen vanuit de test set
test_predictions <- rf_fit %>% collect_predictions()
test_predictions
# A tibble: 192 x 7
  id        .pred_neg .pred_pos .row .pred_class diabetes .config   
  <chr>        <dbl>   <dbl> <int> <fct>    <fct>  <chr>    
 1 train/test split   0.347  0.653   3 pos     pos   Preprocessor~
 2 train/test split   0.210  0.790   9 pos     pos   Preprocessor~
 3 train/test split   0.783  0.217   11 neg     neg   Preprocessor~
 4 train/test split   0.508  0.492   13 neg     neg   Preprocessor~
 5 train/test split   0.624  0.376   18 neg     pos   Preprocessor~
 6 train/test split   0.364  0.636   26 pos     pos   Preprocessor~
 7 train/test split   0.218  0.782   32 pos     pos   Preprocessor~
 8 train/test split   0.673  0.327   50 neg     neg   Preprocessor~
 9 train/test split   0.976  0.0240  53 neg     neg   Preprocessor~
10 train/test split   0.166  0.834   55 pos     neg   Preprocessor~
# ... with 182 more rows

Omndat dit een normaal data frame/tibble object is, kunnen we de samenvattingen genereren en een confusie matrix plotten.

# genereer een confusie matrix
test_predictions %>% 
 conf_mat(truth = diabetes, estimate = .pred_class)
     Truth
Prediction neg pos
    neg 107 19
    pos 23 43

We kunnen ook de voorspelde kansverdelingen voor elke klasse in kaart brengen.

test_predictions %>%
 ggplot() +
 geom_density(aes(x = .pred_pos, fill = diabetes), 
        alpha = 0.5)

De voorspellingen kun je ook als volgt laten zien:

test_predictions <- rf_fit %>% pull(.predictions)
test_predictions
[[1]]
# A tibble: 192 x 6
  .pred_neg .pred_pos .row .pred_class diabetes .config       
    <dbl>   <dbl> <int> <fct>    <fct>  <chr>        
 1   0.347  0.653   3 pos     pos   Preprocessor1_Model1
 2   0.210  0.790   9 pos     pos   Preprocessor1_Model1
 3   0.783  0.217   11 neg     neg   Preprocessor1_Model1
 4   0.508  0.492   13 neg     neg   Preprocessor1_Model1
 5   0.624  0.376   18 neg     pos   Preprocessor1_Model1
 6   0.364  0.636   26 pos     pos   Preprocessor1_Model1
 7   0.218  0.782   32 pos     pos   Preprocessor1_Model1
 8   0.673  0.327   50 neg     neg   Preprocessor1_Model1
 9   0.976  0.0240  53 neg     neg   Preprocessor1_Model1
10   0.166  0.834   55 pos     neg   Preprocessor1_Model1
# ... with 182 more rows

Het laatste model

In de vorige paragraaf is het model dat is getraind op de trainingsgegevens geëvalueerd aan de hand van de testgegevens. Maar als je eenmaal jouw definitieve model hebt bepaald, wil je het vaak trainen op je volledige dataset en het dan gebruiken om de respons voor nieuwe gegevens te voorspellen.

Als je jouw model wilt gebruiken om de respons voor nieuwe waarnemingen te voorspellen, moet je de fit()functie op jouw workflow gebruiken en de dataset waarop je het uiteindelijke model wilt laten passen (bijvoorbeeld de volledige training + testdataset).

final_model <- fit(rf_workflow, diabetes_clean)

Het final_model object bevat een aantal zaken, waaronder het ranger-object dat getraind is met de parameters die via de workflow in rf_workflow zijn vastgelegd op basis van de gegevens in diabetes_clean (de gecombineerde trainings- en testgegevens).

final_model
== Workflow [trained] ==========================================================
Preprocessor: Recipe
Model: rand_forest()

-- Preprocessor ----------------------------------------------------------------
2 Recipe Steps

* step_normalize()
* step_impute_knn()

-- Model -----------------------------------------------------------------------
Ranger result

Call:
 ranger::ranger(x = maybe_data_frame(x), y = y, mtry = min_cols(~4,   x), importance = ~"impurity", num.threads = 1, verbose = FALSE,   seed = sample.int(10^5, 1), probability = TRUE) 

Type:               Probability estimation 
Number of trees:         500 
Sample size:           768 
Number of independent variables: 8 
Mtry:               4 
Target node size:         10 
Variable importance mode:     impurity 
Splitrule:            gini 
OOB prediction error (Brier s.): 0.1595594 

Als we de diabetes status van een nieuwe vrouw willen voorspellen, kunnen we de predict() functie gebruiken.

Bijvoorbeeld, definieren we de data voor een nieuwe vrouw.

new_woman <- tribble(~pregnant, ~glucose, ~pressure, ~triceps, ~insulin, ~mass, ~pedigree, ~age,
           2, 95, 70, 31, 102, 28.2, 0.67, 47)
new_woman
# A tibble: 1 x 8
 pregnant glucose pressure triceps insulin mass pedigree  age
   <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl>  <dbl> <dbl>  <dbl> <dbl>
1    2   95    70   31   102 28.2   0.67  47

De voorspelde diabetes status van deze nieuwe vrouw is “negatief”.

predict(final_model, new_data = new_woman)
# A tibble: 1 x 1
 .pred_class
 <fct>   
1 neg    

Variabele belang

Als je de belangrijkheid van een variabele uit je model wilt vaststellen, voor zover je dat kan zien, moet je het modelobject uit het fit() object halen (dat voor ons final_model heet). De functie die het model extraheert is pull_workflow_fit() en dan moet je het fit-object pakken dat de output bevat.

ranger_obj <- pull_workflow_fit(final_model)$fit
Warning: `pull_workflow_fit()` was deprecated in workflows 0.2.3.
Please use `extract_fit_parsnip()` instead.
ranger_obj
Ranger result

Call:
 ranger::ranger(x = maybe_data_frame(x), y = y, mtry = min_cols(~4,   x), importance = ~"impurity", num.threads = 1, verbose = FALSE,   seed = sample.int(10^5, 1), probability = TRUE) 

Type:               Probability estimation 
Number of trees:         500 
Sample size:           768 
Number of independent variables: 8 
Mtry:               4 
Target node size:         10 
Variable importance mode:     impurity 
Splitrule:            gini 
OOB prediction error (Brier s.): 0.1595594 

Vervolgens kun je het belang van de variabele uit het ranger-object zelf halen (variable.importance is een specifiek object in de ranger-output - dit zal moeten worden aangepast voor het specifieke objecttype van andere modellen).

ranger_obj$variable.importance
pregnant glucose pressure triceps insulin   mass pedigree   age 
15.64236 79.84557 17.51228 21.64400 53.15198 43.77916 29.70545 32.32099